THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trang chủ > Tổng Quan > Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

    Ông Trần Văn Tĩnh – Chủ tịch

     Ông Lý Chính Đức – Phó Chủ tịch thường trực

     Ông Lâm Trúc Nhỏ – Phó Chủ tịch

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

    Ông Lại Hiền Hải – Tổng Giám Đốc

     Ông Nguyễn Hữu Tiến – Phó Tổng Giám Đốc

   

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SINVESCO

 

Bản quyền thuộc về Công ty CP Xây dựng Phát triển Sài Gòn
Địa chỉ: 1232 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38 553 103 – 38 553 203 Fax: (08) 38 553 093
Email: info@sinvesco.vn hoặc sinvesco@vnn.vn