THỐNG KÊ TRUY CẬP
TRANG CHỦ > Tin Tức > Bản tin SINVESCO
Tổng quát về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 của Sinvesco được đề ra cụ thể như sau: - Doanh...
- Doanh thu xây lắp điện: xấp xỉ 47 tỷ đồng, đạt 106.27% so với kế hoạch. - Thuận lợi:   +...
Ngày 10/03/2014, Tổng Giám Đốc Công ty đã ký ban hành Nội quy cơ quan bổ sung, sửa đổi. Bên...
Ngày 02/10/2013, Tổng Giám Đốc Công ty đã ký ban hành Thông báo số 139/TB-KH v/v thay đổi nội dung...
Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Phát triển Sài Gòn gồm 3 thành viên: 1. Ông Trần Văn...
Ngày 19/09/2013, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó,...

Bản quyền thuộc về Công ty CP Xây dựng Phát triển Sài Gòn
Địa chỉ: 1232 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38 553 103 – 38 553 203 Fax: (08) 38 553 093
Email: info@sinvesco.vn hoặc sinvesco@vnn.vn