THỐNG KÊ TRUY CẬP
TRANG CHỦ > Tin Tức > Bản tin SINVESCO
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông năm 2020
Tổng quát về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 của Sinvesco được đề ra cụ thể như sau: - Doanh...
- Doanh thu xây lắp điện: xấp xỉ 47 tỷ đồng, đạt 106.27% so với kế hoạch. - Thuận lợi:   +...
Ngày 10/03/2014, Tổng Giám Đốc Công ty đã ký ban hành Nội quy cơ quan bổ sung, sửa đổi. Bên...
Ngày 02/10/2013, Tổng Giám Đốc Công ty đã ký ban hành Thông báo số 139/TB-KH v/v thay đổi nội dung...
Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Phát triển Sài Gòn gồm 3 thành viên: 1. Ông Trần Văn...
Ngày 19/09/2013, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó,...

Bản quyền thuộc về Công ty CP Xây dựng Phát triển Sài Gòn
Địa chỉ: 1232 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38 553 103 – 38 553 203 Fax: (08) 38 553 093
Email: info@sinvesco.vn hoặc sinvesco@vnn.vn